Home

Voiko vuosiloman maksaa rahana

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä Lisät maksetaan joko ennen loman alkamista tai säännönmukaisina palkanmaksupäivinä. 21.4 Vuosilomapalkan maksaminen. Lomaraha maksetaan seuraavasti, ellei paikallisesti kirjallisesti sovita maksamisen ajankohdasta toisin: Puolet lomarahasta maksetaan ennen vuosiloman alkamista VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ- Lomakorvausta maksetaan alle vuoden kestäneessä työsuhteessa 9 % ja yli vuoden kestäneessä työsuhteessa 11,5 % lomanmääräytymisvuoden palkasta. Työehtosopimuksissa voi olla tarkempia ohjeita lomakorvauksen maksamiseen, esim. rakennusalalla lomakorvaus on lain minimiä korkeampi.. Vuosiloman pituus määräytyy 3 §:ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat palvelussuhteen kestäessä sopia, että viranhaltija/työntekijä pitää 10 vuosilomapäivää ylittävän loman.. Kunnan tulee tarvittaessa ohjata ja auttaa avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Voit siis olla kuntaan yhteydessä, jos tarvitset apua sijaisen palkkaamiseen. Heta-Liitto on korostanut, että kunnan vammaispalvelun täytyy olla varautunut siihen, että työnantajat tarvitsevat apua sijaisjärjestelyissä.

Jos työntekijä ei ehdi pitää kaikkia lomia irtisanomisaikana, loput maksetaan 17 §:n mukaisesti rahana. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työntekijä pitää kaikki Työnantaja ja työntekijä voivat sopia loman antamisesta laissa säädetyn vuosiloman antamisajankohdan jälkeen, jos lomaa ei.. OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

מכבי נתניה - הפרופיל של voiko vuosiloman maksaa rahana

4. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös arkipyhiltä, jotka sattuvat: • vuosiloman ajaksi • ajalle, jolta Yömatka-rahaa ei kuitenkaan suoriteta, milloin työntekijä on perusteettomasti jättänyt käyttämättä Keskusliittojen jäsenliitot voivat työehtosopimuksin sopia toisin tämän sopimuksen määräyksistä.. Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat Klarna tuo myös joustavuutta maksamiseen, sillä voit tilata tuotteen ja maksaa sen vasta myöhemmin. 2. Mitä maksuvaihtoehtoja Klarna tarjoaa? Klarnan kautta voit maksaa ostoksesi joko suoramaksuna heti tuotteen tilatessasi tai vasta jälkikäteen

Harkitsetko ryhtyä työnantajaksi? Lue lisää toisesta artikkelistamme ja ilmoittaudu mukaan ilmaiseen Yrittäjästä työnantajaksi -palveluumme. Menu Etusivu › Työelämä › Ongelmatilanteet › Usein kysyttyä työelämästä Voiko työnantaja määrätä vuosiloman ajankohdan? Julkaistu 30.5.2019 klo 10:16 / Muokattu 6.9.2019 klo 11:28 Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi vuosiloman pitämisen ajankohdasta.

Vuosiloma - Työsuojel

Varsinkin suuritöiset huollot, kuten jakohihnan vaihdot voivat maksaa liikkeessä useita satoja euroja. Etenkin Jakohihnan vaihtotarvetta kartoittaessa on hyvä huomioida huoltovälin riippuvan ajomäärän lisäksi myös ajasta - varmista siis milloin työ on tehty SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2008-10 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat VUOSILOMALAKI VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari

Selle lõpuks maksavad nad palju rohkem, kui sõiduk oli algselt väärt. See on vaid üks näide probleemidest, mida kogu see kasvav võlg põhjustab eestlastele. Siis, kui teil on vaja varasid, et hoida äri, enne kui teie kontoomanikud maksavad teile, on kohane taotleda lühiajalist ettemaksu 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9 Oletko työnantaja tai aiotko ryhtyä sellaiseksi? Tästä tekstistä saat vastaukset 5 kysymykseen, joita jokainen työnantaja jossain vaiheessa miettii. Oikeiden vastausten tietäminen näihin on ehdottoman tärkeää – ja voi myös tarkoittaa yrityksellesi selvää rahaa. Huomaa: Vuosiloman pitäminen irtisanomisaikana saattaa olla taloudellisesti lomakorvausta edullisempi vaihtoehto sellaiselle työntekijälle, joka tietää jäävänsä työttömäksi. Eli menetänkö jo ansaitsemani lomat vai voisinko pitää ensin loman pois ja sitten vasta irtisanoutua Päivärahan raja määritetää työehtosopimuksessa. Siinä voidaan sopia ihan millaiset rajat tahansa. Työnantaja saa maksaa vaikka 1 km matkasta jos niin sovitaan. Toisaalta työnantajan ei ole pakko maksaa mitään. Verottaja vain määrittää mikä on verovapaata

Veroluokkaan 1 kuuluvat lähisukulaiset maksavat aina vähemmän lahjaveroa kuin veroluokkaan 2 kuuluvat henkilöt. Lahjaveron määrässä voi olla suuriakin eroja. Katso esimerkit alta. Työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia siitä, että työsuhteen päättyessä erääntyvät saatavat maksetaan yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä. Palvelusvuosilisä maksetaan toimihenkilölle kuukau-sittain ja sen suuruus on yhtäjaksoisesta palvelusajasta riippuen seuraav Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................ TOIMITUS: Toimitus on mahdollinen Suomessa sijaitseviin kotiosoitteisiin tai toimituspaikkoihin sekä valikoituihin H&M-myymälöihin. MAKSAMINEN: Hyväksymme korttimaksun MasterCard- ja Visa-korteilla. Voit maksaa myös postiennakolla, Maksa myöhemmin -maksutavalla tai H&M-lahjakortilla - Vuosiloman kulumista koskevissa määräyksissä todetaan, että vuosilomasta 24 arkipäivää annetaan niin sanottuna kesälomakautena eli kesälomana. - Kun loma kuluu arkipäivinä, lainsäädännön mukaan myös lauantait lasketaan mukaan. Toimialat voivat sopia omista käytännöistään

Voiko työntekijä tehdä työtä toiselle työnantajalle hoitovapaansa aikana

 1. Kaikille niille työntekijöille, joille lomaa kertyy, pitää sinun myös maksaa palkkaa siltä ajalta, kun he pitävät ansaitsemiaan lomapäiviä. Tämä on niin kutsuttu vuosilomapalkka. Loma-ajalta maksettavan palkan määrä on käytännössä sama kuin jos työntekijä olisi ollut töissä.
 2. KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,
 3. Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva
 4. Työnantajan pitää tehdä työntekijän kanssa toistaiseksi voimassaoleva työsopimus aina kun mahdollista. Saat kuitenkin tehdä määräaikaisen sopimuksen työntekijällesi, jos sinulla on tähän peruste.
 5. Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen
 6. Jos tilanne vaatii isomman kuin 5000 euron rahalahjan antamista kolmen vuoden ajalla, on mahdollista antaa suoritus lahjana, tai laatia velkakirja. Jos velkakirja laaditaan, siihen tulee määrittää velan takaisinamaksuun liittyvät yksityiskohdat. Näin ollen velka tulee maksaa takaisin, mutta velallinen ja velanantaja voivat kohtuullisen vapaasti määrittää takaisinmaksun ehdot.
 7. en kehitysmaihin toteutetaan, jotta ne voivat jatkaa elämäänsä nykyiseen, tuhovoimaiseen..

Voiko lainan maksaa toisen puolesta

Lahjan määrä on yksinkertaisesti lahjan käypä arvo antohetkellä. Riippuen millainen lahja on kyseessä, sen arvo tulee määrittää, jotta saadaan laskettua lahjaveron määrä. Esimerkiksi arvopapereissa tai osakkeissa pankin tai arvopaperiyhtiön dokumentti arvosta riittää. Jos taas lahjoitetaan asunto- tai kiinteistöosakkeita, näiden arvo tulee määrittää esimerkiksi kiinteistönvälittäjän avulla. Skype-tuotteen, kuten paketin, voi maksaa todella vaivattomasti luotto- tai pankkikortilla. Oletko valmis oppimaan lisää? Kuinka voin tarkistaa Skype-tilaukseni tilan

Voiko työnantaja määrätä vuosiloman ajankohdan? - JH

 1. Tässä tilanteessa työntekijä tekee työsopimuksen mukaan joka kuukausi vähintään 14 päivänä. Tämän vuoksi hänelle kertyy vuosilomaa 14 päivän säännön mukaan.
 2. The search engine that helps you find exactly what you're looking for. Find the most relevant information, video, images, and answers from all across the Web
 3. Vuosilomalaissa tai ERTOn solmimissa työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä siitä, lasketaanko lauantait lomarahavapaapäiviksi, kun lomaraha muutetaan vapaaksi. ERTO suosittelee, että jos lomaraha sovitaan vaihdettavaksi vapaaksi, vapaan pituus tulisi laskea työpäivinä eli lauantaipäivät eivät kuluta lomarahavapaata. Tämä johtuu siitä, että kun lomaraha on rahaa, toimihenkilön ei kannata vaihtaa rahakorvausta sellaiseen vapaapäivään, joka ei muutoinkaan ole työpäivä.
 4. Muuta kuin kuukausi- tai viikkopalkkaa saavien, vähintään 14 päivänä kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka perustuu lomanmääräytymisvuoden keskipäiväansioon.

Vuosiloma - Heta-liitto r

 1. en pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen teke
 2. Pitäisikö yliopisto-urheilijoille maksaa vai ei, on todennäköisesti tullut yksi suurimmista väitteistä sen jälkeen, onko Messi parempi kuin Ronaldo, etenkin kun kyse on yliopistojalkapalloilusta. Jotkut kannattavat sitä, että yliopisto-urheilijoille tulisi maksaa..
 3. en

Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2015 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2015... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman Suurena sisältötalona olemme voineet tarjota merkittävää hyötyä Pohjoismaisille operaattoreille. Tarjontamme laajenee entisestään ja olemme valmiita viemään nämä yhteistyöt aivan uudelle tasolle, kertoo ViacomCBS Network Internationalin Pohjoismaiden johtaja Jesper Dahl MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 2000 euroa kuukaudessa. Hänen työaikansa on 37,5 h/vko siten, että hän tekee töitä maanantaista perjantaihin. Työntekijä pitää vuosilomaa maanantaista 4.7.–23.7.2016 sunnuntaihin. Tämä loman osa siis 18 arkipäivää joka on 15 työpäivää.Yli 5000 euron summista tulee ilmoittaa verottajalle, tehdä lahjaveroilmoitus, ja maksaa lahjavero. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lahjavero koskee aina yksittäistä henkilöä, eli esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat molemmat antaa lapselle 4999 € verottomasti.Jos työntekijä on sopimuksen mukaan työssä niin harvoina päivinä, ettei hänelle kerry kalenterikuukauden aikana 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia.

Voiko vuosiloman ottaa rahana

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus > Vuosiloma

Joten jos haluaa joidenkin maksavan kuvista, ei enää riitä seksikkäät alusvaatteet. OnlyFans-sivustolla seuraajat pääsevät katsomaan materiaalia kuukausimaksua vastaan. Neljä vuotta sitten perustetulla sivustolla on maailmanlaajuisesti miljoonia käyttäjiä, ja se on suosittu aikuisviihdealalla.. Jos työntekijä on joko siirtynyt osa-aikaiseksi tai palannut osa-aikaisesta kokoaikaiseksi, lomapalkkasäännökset muuttuvat. Tarkoituksena on saada lomapalkka vastaamaan loman ansainta-ajan ansioita. A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän Katso sanan voiko teillä maksaa luottokortilla? käännös suomi-ranska. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Kausi 1. 4/10. Maksaa rahalla. Voiko upporikas miljonääri ostaa itsensä elinsiirtojonon kärkeen

Miten vuosiloma määräytyy? Monster

Lomarahan maksaminen tulee loma-ajan palkan päälle. Sitä ei kaikkien työnantajien ole pakko maksaa, vaan ainoastaan niiden, joiden alalla työehtosopimus niin edellyttää. Tavallisimmin lomaraha on loma-ajan palkan päälle tuleva 50 % loma-ajan palkan määrästä. Lomarahaa kutsutaan joskus myös lomaltapaluurahaksi. Työntekijä saa vuosiloman ajalta palkkaa. Jos et ehdi pitää kaikkia lomapäiviäsi, saat loman sijasta rahaa eli lomakorvausta. Työ- tai virkaehtosopimuksesta riippuen työnantaja maksaa lomarahan sinulle joko ennen loman alkua tai loman jälkeen Jos työntekijälle on maksettu säännöllisen palkan lisäksi muuta palkkaa (esimerkiksi työehtosopimuksen mukaiset olosuhdelisät tai provisioperusteiset palkanlisät), joka ei määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteella, tämän palkan osuus lasketaan vuosilomapalkkaan keskimääräisesti lain laskentasääntöä soveltaen.

Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa - Kauppakamar

Lomaraha on 50 prosenttia lomapalkasta ja se kilahtaa valtaosan tilille lomapalkan päälle. Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta tai työpaikalla, liittyykö lomarahan saamiseen jotain erityisehtoja. Lue lisää > Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Voiko vuosiloman maksaa rahana ilman että työntekijä pitää lomaa? Kysymys. Avustajani on miettinyt raha-asioitaan ja pyytää nyt, että annan hänelle kesäloman loman sijaan rahana. Voiko näin tehdä? Vastaus. Vuosilomalaki edellyttää, että vuosiloma annetaan lomana, mikäli työntekijä on.. Verottajan ohje lainan maksamiseen toisen puolesta on selkeä - kyseessä on rahalahjaan rinnastettava suoritus, josta tulee maksaa lahjaveroa. Verotuskäytännössä velan lyhennystä ei pidetä verovapaana elatuslahjana. Verottaja määrittää lahjaksi kaiken omaisuuden, joka siirtyy toiselle.. 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Тъй като болниците са частни, собствениците освобождават лекари и медицински сестри, но това правило важи и за държавните болници, ако има такива в САЩ. —цитат от коментар 8 на Voiko. В САЩ естествено има държавни болници и там в момента не уволняват.. Työntekijä kysyy minulta, paljonko hänelle on kertynyt vuosilomaa. Mistä saan parhaiten tiedon työntekijälle kertyneestä vuosiloman määrästä? Huomiota maksutavan valinnassa kannattaa kiinnittää muun muassa maksamisen turvallisuuteen ja siihen, voiko rahat saada takaisin, jos myyjä ei toimi sovitulla tavalla. Esimerkiksi maksettaessa ennakolla, kuluttajan on tarpeen arvioida kauppiaan luotettavuutta ja harkita, kuinka suuren riskin on.. Mielestäni muutenkin kaikki lomarahat pitäisi poistaa ja vuosiloman pituus pitäisi leikata maksimissaan kahteen viikkoon. Otin aikoinaan puolet lomarahoista lomana, mutta firman politiikka muuttui ja lomaa ei enää saa olla liikaa säästössä. Nyt siis lomarahat rahana

Vuosiloman antamisajankohta (20 §

Lomarah

Kela maksaa sairausajalta sairauspäivärahaa, mikäli henkilö on työkyvytön omaan työhönsä. Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyys arvioidaan suhteessa omaan työhön. Sairauspäiväraha-asiat ratkaistaan Kelassa lääkärin laatiman lausunnon perusteella Voiko auton myös rekisteröidä vakuuttamisen yhteydessä? Miten kolari vaikuttaa ajoneuvoni bonuksiin? Voiko alaikäinen vakuuttaa auton? Mikä on minimimaksu? Minkälainen vakuutus kannattaa ottaa sähköautolle

Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus? Asiakkaat voivat tutustua etävastaanottopalveluun Kymsoten nettisivuilla (www.kymsote.fi) kohdassa Asioi Kymsotessa > Sähköinen asiointi. Ennen etävastaanottoa on hyvä tutustua etukäteen, miten etävastaanotto tapahtuu tai miten tulee valmistautua. Etävastaanottoa varten asiakas tai potilas.. Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, määrätään maksamaan korvausta työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, käytännössä 0-24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus Vuosilomalaki ei mahdollista vuosiloman maksamista rahana kuin muutamassa nimenomaisesti Vuosilomaa ei saa maksaa rahana muissa tapauksissa, vaikka työntekijä niin haluaisikin. Silloin hänelle annetaan vuosiloma ja maksetaan vuosilomapalkka kuten muillekin työntekijöille Jalgrataste valik lööb silme ees kirjuks. Aga ärge vaadake ainult pilkupüüdvat välimust! Mitmed muud tegurid on palju otsustavamad, kas saate endale ratta, millega sõita on puhas rõõm - või jube piin

Vuosiloma kaupan alall

Väite: Vuosilomaa ei tarvitse antaa lomana niin kauan kuin työntekijä on lomautettuna tai perhevapaalla. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Anu Huttunen, Riikka Jäntti Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2012 3. päivitetty painos Suomen Rakennusmedia Oy www.rakennusmedia.fi Muistathan myös, että tilapäiset työlakien muutokset tulivat voimaan huhtikuun alusta 2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 asti. Muutosten myötä työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin. Sen ajalta emme voi maksaa ansiopäivärahaa. Lisäksi omavastuuaika ei kulu sellaiselta ajalta, jolta maksamiselle on joku muu yleinen este kuten esimerkiksi työkyvyttömyys tai irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Voiko omavastuuaika tulla uudestaan

Voiko isyysvapaan pitää osissa? Onko opiskelu isyysvapaalla mahdollista? Kelasta ei oteta kantaa siihen mitä äiti tekee sinä aikana, kun isä pitää isyysvapaita. Se on selvää, että kun perheeseen maksetaan isyysrahaa, niin kotihoidontukea ei makseta siltä samalta ajalta Väärin. Vuosilomalaki ei mahdollista vuosiloman maksamista rahana kuin muutamassa nimenomaisesti säädetyssä poikkeustilanteessa.Kommentti: Pitääkö Suomen taloudesta olla huolissaan? Tämä kymmenen kohdan lista vie yöunet varmasti Lomarahana maksetaan 50 % lomapalkasta. Lomarahan maksamisedellytykset löydät kaupan alan työehtosopimuksesta. - jos olet ollut poissa työstä työnantajan suostumuksella välittömästi ennen loman alkamista tai sen päätyttyä tai oltuasi poissa vuosilomalain 7§:n 2 momentissa mainituista syistä

Pänniikö, että lauantait syövät lomapäiviä? Osa käytännöstä on

Voiko S-ryhmässä maksaa mobiilimaksulla

Voiko S-ryhmässä maksaa mobiilimaksulla? S-ryhmässä voi maksaa myös mobiilimaksuilla, joissa on yleismaksukortti takana. Tällaisia maksutapoja ovat esimerkiksi ABC-mobiilitankkaus, MobilePay, Aktia Wallet, Apple Pay, Nordea Pay ja Pivo JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan Työntekijälle on maksettu palkkaa 1.4.2014-31.3.2015 yhteensä 10 000 euroa. 11,5 %:a maksetusta palkasta on 1150 euroa. Saatu summa on työntekijän vuosilomapalkka kaikesta hänelle kertyneestä lomasta. Tässä tapauksessa työntekijällä on käyttämättä yhteensä 30 päivää lomaa, koska hänelle on kertynyt lomaa koko edellisen lomanmääräytymisvuoden (12 x 2,5 = 30).

Video: Vuosilomalaki 162/2005 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLE

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme! HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat Ensin on laskettava työntekijän keskipäiväpalkka edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta eli ajalta 1.4.2014-31.3.2015. Työntekijä on tehnyt tuona aikana yhteensä 192 työpäivää ja hänelle on maksettu palkkaa yhteensä 17 000 euroa. Keskipäiväpalkan suuruus on siten 88,54 euroa (17 000 euroa jaettuna 192:lla). Näin saatu päiväpalkka on kerrottava vielä vuosilomalain mukaisella kertoimella, joka riippuu lomapäivien lukumäärästä. Koska työntekijä pitää lomaa 18 päivää, käytettävä kerroin on 16,4. Vuosilomapalkaksi saadaan 1452,06 euroa. Mitä varten laki on? Mikä se on? Kirjailijaradio puhuu sivistyksen puolesta ja on itsekin hyvin sivistynyt. Siksi se ei kannata yhteiskuntaa 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Re: Isyysvapaa äidin hoitovapaan tai vuosiloman aikana

Säävarmuus maksaa miljoonia. 28.8.2018 06:11 Päivitetty 28.8.2018 07:16. Hämeen Sanomat. Voiko närästys johtua helikobakteeritulehduksesta Silloin lomarahat joutuu omattamaan rahana. Toisissa taas sillä ei ole merkitystä vaan lomaraha maksetaan riippumatta siitä, palaako enää takaisin töihin vuosiloman jälkeen. Silloin työnantaja maksaa lomakorvausta eli antaa vuosilomapäivät rahana

Väärin. Vuosiloma pitää antaa vuosilomalain mukaisesti, vaikka työntekijä olisikin lomautettuna tai perhevapaalla. Vuosilomaa ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä äitiys- tai isyysvapaan ajaksi, mutta jos sitä ei saada niiden vuoksi annettua lomakaudella, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä. Vuosilomalaki ei estä vuosiloman antamista vanhempain- tai hoitovapaan aikana. Työnantajan ja työntekijän pitäisi sopia loman pitämisestä poissaolosta huolimatta kuten muidenkin työntekijöiden kanssa, ja viime kädessä työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan vuosilomalain rajoissa.Vuosilomaa ei kerry, jos osa-aikatyötä on kalenterikuukaudessa alle 14 päivää tai alle 35 tuntia. Osa-aikatyötä tekevällä on tällöin kuitenkin oikeus vapaaseen. Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lomasta on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista Voiko vuosiloman saada rahana? » Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 ». Vuosilomalain mukaan vuosiloma annetaan vuosittain, josta seuraa, että lomaa ei voi jättää kokonaan pitämättä ja eikä sitä voi antaa kokonaan rahana. Vuosilomalaki on säädetty, jotta työntekijä saa vuosittain pidemmän vapaan.. Jyväskylän kaupunki ja ammattijärjestöt ovat päässeet sopimukseen lomarahojen maksamisesta puoliksi rahana ja puoliksi vapaapäivinä. Niiden ajaksi ei palkata sijaisia. Lomarahat maksetaan marraskuussa. Säästöä kertyy 14 miljoonaa markkaa, kun tavoitteena oli 30 miljoonaa markkaa

Viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä saa sopimuksen mukaisen viikko- tai kuukausipalkkansa myös vuosilomansa ajalta riippumatta säännöllisestä työajasta eli siitä, kumpaa vuosiloman ansaintasääntöä työntekijään sovelletaan. Päivät voivat olla täynnä juhlistamisen arvoisia hetkiä. Ehkä pieniä, huomaamattomiakin. Nyt voit maksaa ostoksesi MobilePaylla! Mobiilimaksaminen tulee suomalaisten elämään toden teolla K-ryhmän ja MobilePayn yhteistyön myötä #zebrameeting#donkeymeeting#buffalomeeting This video is for animal husbandry and animal friend only. All material provided by this channel is for educational purposes only You Should Use Any Medicine Under The Supervision Of Veterinary Doctor Important Note - Our Channel Cannot Take.. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. Urheilijat voivat itse päättää, minkä rahaston palveluja he käyttävät, tai käyttävätkö niitä lainkaan. Ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla Loman vaihto rahaksi ei ole laillista. Työntekijä saa – ja hänen myös pitää – välillä olla lomalla. Työnantaja ei voi antaa työntekijälle loman sijasta rahaa, vaikka työntekijä tätä pyytäisikin. Eri asia on, että työntekijä saa loman sijasta rahaa silloin kun tämän työsuhde päättyy ja hänellä on “varastossa” käyttämättä jääneitä lomapäiviä.  Tätä kutsutaan lomakorvaukseksi ja se on mahdollinen vain työntekijän lopputilin yhteydessä.

Palkka maksetaan pääsääntöisesti rahana (rahapalkka), mutta se voidaan antaa myös Vuosiloman pituus (nk. varsinainen vuosiloma) määräytyy lomanmääräytymisvuoden täysien Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta voivat maksaa yrittäjäpalkkaa omalle osakkaalleen.. Vuosilomalaki Sisällys 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 2 Vuosiloman ansainta... 5 Vuosiloman pituus ja ansaintasäännöt... 5 Täysi lomanmääräytymiskuukausi... 6 Vuosilomaa vastaava vapaa... 8 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon Järjestöalan Työsopimusmalli ohjeineen Työnantaja Työntekijä Nimi Osoite ja liikepaikka Nimi Henkilötunnus Osoite Työtehtävät ja työntekopaikka Tehtävänimike Työntekopaikka (toimipaikka tai -paikat) Työtehtävät Eri laitteilla, eri puolilla maailmaa. Voit tehdä ostoksia miljoonien kauppiaiden valikoimista eri puolilla maapalloa ja maksaa ystävillesi takaisin lähes mistä tahansa paikasta yhden ainoan tilin kautta. Liikkeellä ollessasi hallitset tiliäsi PayPal-sovelluksessa millä tahansa laitteellasi

Tallinn's official tourism portal: useful advice and practical information on the city's top attractions, activities, events, public transport, and places to eat and drink Kazakstanissa on kiinnostuttu Puolan maajoukkueen päävalmentajan, Tomek Valtosen palveluksista

Sisällys 1 Johdanto... 13 2 Sairauspoissaolot... 15 2.1 Poissaolo sairauden perusteella... 15 2.1.1 Poissaolo-oikeus 15 2.1.1.1 Työkyvyttömyys 15 2.1.1.2 Sairauspoissaolon keskeyttäminen 16 2.1.1.3 Päällekkäiset Palkka maksetaan yleensä rahana, mutta se voi olla myös esimerkiksi asunto- tai autoetu. Palkka määräytyy aina työnantajan ja työntekijän välisen työehtosopimuksen mukaan, jonka vähimmäisehdot määrää työehtosopimus (TES). Palkkaa maksetaan myös sairaus- ja vuosiloman ajalta Väite: Vuosilomaa alkaa kertyä 2,5 päivää kuukaudessa siitä päivästä lähtien, kun työsuhteessa tulee vuosi täyteen. Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät Esimerkki: Työntekijän työaika on alle 14 päivää kuukaudessa, mutta kuitenkin yli 35 tuntia kuukaudessa. Työsuhde on alkanut 1.1.2011. Työntekijä pitää lomaa 6.7.-26.7.2015. Lomapäiviä kuluu 18. Koska työsuhde oli 31.3.2015 mennessä kestänyt yli vuoden, lomapalkan suuruus on 11,5 % edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.2014-31.3.2015) maksetusta palkasta.

Saatu lomapalkkasumma on siis vielä suhteutettava pidettävän vuosiloman määrään. Koska työntekijä pitää vuosilomaa 18 päivää, lomapalkaksi saadaan 690 euroa ko. lomapätkän osalta (1150 euroa jaettuna 30:llä ja sitten kerrottuna 18:lla). 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on 13 § Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi. Toimenpiteet voivat kohdistua sekä työn ja työolosuhteiden kehittämiseen että yksilön työkyvyn tukemi-seen Työelämä 2. Korotus tulee maksaa rahana, ellei yhdessä sovita sen antamisesta vas-taavana vapaana tai siirtämisestä työaikapankkiin Loman pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään. Vuosiloman ansainta ei keskeydy siitä syystä, että työntekijä on välittömästi siirtynyt sellaisen työnantajan palvelukseen, jossa omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella määräysvalta o Voiko uutisvinkistä maksaa? MTV ei halunnut sekaantua lahjusrikokseen

Toinen henkilö voi siis maksaa esimerkiksi vuokran suoraan vuokranantajalle, ja sitä ei lasketa lahjaksi, eikä siitä tarvitse maksaa lahjaveroa.Pelkkä taloudellinen epävarmuus ei riitä perusteeksi, mutta saat tehdä työntekijänsä kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jos työlle on tarvetta vain määrätyksi aikaa esimerkiksi jonkin projektin yhteydessä. Lisäksi esimerkiksi kesätyöntekijän sopimus saa aina olla määräaikainen. Tällöin työnantaja voi kirjoittaa sopimukseen määräaikaisuuden perusteeksi “kesätyö”. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tietyin edellytyksin mahdollista. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi vaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittava työnantajan kanssa. Lisäksi on huomattava, että kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu mahdollisuutta edes sopimalla vaihtaa lomarahaa vapaaksi (näin esimerkiksi terveyspalvelualan työehtosopimuksessa). Tällöin lomarahaa ei voida lainkaan vaihtaa vapaaksi.

Työnantaja voi pyytää työntekijää tulemaan töihin, vaikka tällä olisi  sairauslomatodistus. Työntekijän pyytäminen sairauslomalla töihin voi olla järkevää, mikäli työntekijän sairaus on sellainen, että se ei estä työntekijää kokonaan olemasta töissä vaan rajoittaa vain esimerkiksi joitain työtehtäviä. Tällöin työntekijä voi tulla töihin esimerkiksi osapäiväisesti tekemään ne työtehtävänsä, joihin sairaus ei vaikuta. Työntekijät ovat suhteellisen usein myös halukkaita jo palaamaan töihin, vaikka lääkärin kirjoittamaa sairauslomaa olisi vielä jäljellä. Uskomus, että sairauslomalla ei voisi mennä töihin siitä syystä, että tapaturmavakuutus ei tällöin olisi voimassa, ei pidä paikkaansa. Työntekijä voi siis mennä töihin, vaikka sairausloma olisi vielä kesken.Jos avustaja on vuosiloman aikana tai loman alkaessa sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Jos olet Heta-liiton jäsen, tulee sinun toimia työehtosopimuksen mukaan – tällöin vuosiloman siirtotilanteessa tulee avustajan lähtökohtaisesti toimittaa lääkärintodistus jo 1. sairauspäivästä lähtien. Kannattaa huomata, että Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien työntekijöitä koskevat tässä asiassa eri säännöt. Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ilman eri sopimusta oikeutta lomarahaan. Jos lomarahasta on kuitenkin sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti tai sitä on aikaisemmin vakiintuneesti maksettu, työnantaja ei voi lopettaa maksamista. JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Minulla on osa-aikainen henkilökohtainen avustaja iltatyöntekijänä. Hän käy työsopimuksen mukaan töissä säännöllisesti neljänä iltana viikossa ja välillä sijaistamassa muita avustajia. Kertyykö hänelle vuosilomaa, vaikka hän on osa-aikainen? Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla Ensin lasketaan keskimääräinen päiväpalkka koko lomanmääräytymisvuoden ajalta (1.4.-31.3.). Se saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan palkka (lukuun ottamatta ylityökorvauksia) tehtyjen työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty tehtyjen ylityötuntien kahdeksasosa.

Vuosiloman ajalta maksetaan lomapalkka. Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka on säännöllisen palkan suuruinen. 4 mom. Säästövapaan korvaaminen rahana. Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan jokaiselta pitämättä jääneeltä säästövapaapäivältä korvaus.. Lomaraha lasketaan ja maksetaan erikseen. Jos työaika on muuttunut vasta loman ansaintavuoden päättymisen jälkeen, maksetaan lomapalkka vanhan palkan mukaan. Vuosiloman kertyminen poissaollessa. Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

 • Syvänteitä.
 • Hotelli poreamme huoneessa.
 • Helppo villapaita naiselle.
 • Seniorituoli edullisesti.
 • Monovisio piilolinssit.
 • Sitruuna juustokakku lasissa.
 • Kruunukaluste tuolit.
 • Indian scout lisävarusteet.
 • Design talo moderni käpylä.
 • Praktikum mit 12 jahren.
 • Saunapaneeli bauhaus.
 • Twin peaks 2017 sub.
 • Linna hotelli hartola.
 • Abigail and brittany hensel boyfriend.
 • Kuoleman enteet.
 • Vesipajatso.
 • Feral druid mage tower.
 • Elämän isot päätökset.
 • Absoluuttinen superlatiivi.
 • Agaete sää.
 • Pohjoinen rintama elokuva.
 • Install software sandbox.
 • Käytetyt puhelimet samsung.
 • Bauträger kufstein.
 • Sukupuolineutraalit tittelit.
 • Ccm luistimet takuu.
 • 24h parkkisakko.
 • Parkettiliike säkkinen kokemuksia.
 • Nettikasino.
 • Sony santa monica studio.
 • Kosteiden tilojen sähköpatteri.
 • Ötzi elinympäristö.
 • Kim jong un wife.
 • Verikalpa metal archives.
 • Sangria tradicional.
 • Kirjailijan tekijänpalkkio.
 • Nestevaraaja diksi.
 • Myytävät pahkatyöt.
 • Kohu 2017.
 • Tehokas puruimuri.
 • Biotin apoteket.