Home

H lausekkeet vaaralausekkeet

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIE DOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 22.04.2003 Edellinen päiväys: 11.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 18-05-2015 Korvaa: 09-11-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGBB 2 12 Aineen tai Vaaralausekkeet H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. R-lausekkeet 36-43 rsytt silmi. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymist. S-lausekkeet 24-37 Varottava kemikaalin joutumista iholle KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi NORMAPREN 40 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

4.1.4.Muut EU: n vaaralausekkeet [Muutos ]. Myös eräissä erityisissä olosuhteissa käytettäviä muita vaaralausekkeita on säilytetty CLP-asetuksen nojalla. Huomaa, että tässä tapauksessa EU: n.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Suklaa Joulupukki Santa Lausekkeet Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 LOCTITE 245 SDB-nro : 173037 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 13.12.2007 Painatuspäivä: 22.03.2010 1. Aineen tai valmisteen sekä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 24.09.2007 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi NORMADUR

Varoitusmerkit, vaara- ja turvalausekkee

: Huomiosana Vaaralausekkeet. Turvalausekkeet Yleiset Ennaltaehkäisy. Pelastustoimenpiteet. S-lausekkeet. Vaaralliset ainesosat Lisämerkinnät. : Helposti syttyvä, Haitallinen S-lausekkeet S 2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa S13 - Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa S57 - Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen..

Vaaralausekkeet in English with contextual example

 1. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1997 N:o 978 979 SISÄLLYS N:o Sivu 978 Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta... 3691 979
 2. en perustuu
 3. PSI (Base) Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 3 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot PSI (Base) Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus vain
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39673 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1999 N:o 1058 1059 SISÄLLYS N:o Sivu 1058 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusparuteista ja merkintöjen tekemisestä Päiväys: 22.06.2006 Edellinen päiväys: 13.06.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot · Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: n-butyyliasetaatti. · Vaaralausekkeet H226 Syttyvä · Asiaankuuluvat lausekkeet H201 Räjähde; massaräjähdysvaara. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry Käyttöturvallisuustiedote 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Valmistuspäivämäärä: 19-08-2008/ MPE Toimittaja: WERA WERK Hermann Werner GmbH & Co. KG Käyttötarkoitus: Suojaa x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIE DOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2003 Edellinen päiväys: 16.04.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIE DOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.6.2002 Edellinen päiväys: 24.02.1995 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT RUST BLOCK Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RUST BLOCK KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 29.10.2013 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RUST BLOCK 1.2 Aineen tai

Video: Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (r-lausekkeet

· Vaaralausekkeet. · Asiaankuuluvat lausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H301 Myrkyllistä nieltynä Koikatsu! aka Koikatu (コイカツ! in Japanese) is an eroge high school simulation akin to SchoolMate and Artificial Academy created by the Japanese H-game company Illusion. The game was released on April 27, 2018 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus Käyttöturvallisuustiedote 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tarkistettu: 27-07-2007/ JR Käyttötarkoitus: Laattojen saumaus Laattojen kiinnitys 2. Vaaran yksilöinti Syövyttävää/Frätande. • Lisääntymisterveydelle vaaralliset, syöpää aiheuttavat tai perimää vaurioittavat vaaralausekkeet. − käyttöturvatiedotteiden vaaralausekkeet − tulokset mahdollisista työhygienisistä selvityksistä

Which H-Scenes are available depend on several factors including the origin and gender of the player. Characters that can join the party have affection ratings that change with the choices made by the player (generally during quests). Many characters also have corruption ratings vaaralausekkeet ovat korvanneet riskiä osoittavat lausekkeet. turvalausekkeet ovat korvanneet turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet Käyttöturvallisuustiedote 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tarkistettu: 2-2005/ JP Toimittaja: Ardex OY Kalkkipellontie 4 Käyttötarkoitus: Kaksikomponenttinen 6 674 R48/21: R48/22: R48/20/21: R48/20/22: R48/21/22: R48/20/21/22: R48/23: R48/24: R48/25: R48/23/24: R48/23/25: R48/24/25: R48/23/24/25: N:o 164 terveydelle joutuessaan iholle. terveydelle terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle. inandning och terveydelle hengitettynä ja inandning och terveydelle joutuessaan iholle ja hudkontakt och terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja inandning, hudkontakt och hengitettynä. inandning. joutuessaan iholle. hengitettynä ja joutuessaan iholle. inandning och hengitettynä ja inandning och joutuessaan iholle ja hudkontakt och hengitettynä, joutuessaan iholle ja Many translated example sentences containing lausekkeet - English-Finnish dictionary and search engine for English translations. Look up in Linguee. Suggest as a translation of lausekkeet

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi: Tuotekoodi: Yrityksen tunnistetiedot: COPPER LUBRICANT GA08 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK K KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi NORRAPID 10 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus · Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. · Asiaankuuluvat lausekkeet H315 Ärsyttää ihoa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Muut EU: n vaaralausekkeet - GHS-vaaralausekkeet - Lxjk

Get homework help fast! Search through millions of guided step-by-step solutions or ask for help from our community of subject experts 24/7. Try Chegg Study today Varoitusmerkit sekä vaaralausekkeet poikkeavat aiemmista. Kemikaalien pakkaukset uusiutuvat siirtymäaikojen kuluessa! Joitain eroja luokituskriteereissä sekä seosten laskukaavoissa Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 28-10-2014 Korvaa: 20-06-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Aqua 7 12 Aineen tai Lausekkeet, arvot ja let-lausekeExpressions, values, and let expression. Lausekkeet ovat laskureseptejä; arvot ovat laskemisen tuloksia.Expressions are recipes for evaluation; values are the..

Kemikaaliluettel

Video:

Bilaga 3 STANDARDFRASER SOM ANGER FARA (R-FRASER)

H-lausekkeet (vaaralausekkeet) kokonaisuudessaan kohdassa 3. Lisätietoja. ILMOITUS VASTUUVAPAUDESTA. : Uudistettu käyttöturvallisuustiedote asetuksen 453/2010/EY mukaisesti. X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tunnuskoodi:

lausekkeet - English translation - Lingue

Kielen yksikö

michelchloe.tumblr goes to michel's world. Please follow me on my new tumblr blog. https://impressions-of-michelsworld.tumblr.com/. Because of new NSFW guidelines, some threads.. Lausekkeet. Sievennetään lauseketta purkamalla sulut auki. Lausekkeen sieventäminen. Yksi vastaus artikkeliin Lausekkeet. Jari Suominen 6.10.2015 Termi nominilauseke (NP) kattaa tarkasti ottaen vain substantiivipääsanan sisältävät lausekkeet

CLP - aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Bostik AB KAUPPANIMI TUOTERYHMÄ TOIMIALAKOODI: 412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: Many translated example sentences containing lausekkeet - English-Finnish dictionary and search engine for English translations. Look up in Linguee. Suggest as a translation of lausekkeet

· Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. · Asiaankuuluvat lausekkeet H242 Palovaarallinen kuumennettaessa METALL MIX TUOTEKUVAUS Erikoisluja korjausaine metallien, keraamien ym. korjaukseen. METALLMIX sopii hyvin vaurioituneiden metalliosien korjaukseen, naarmujen peittämiseen, virheporauksien paikkaamiseen Löydä kuvia ja videoita kaikkialta maailmasta aiheesta Lausekkeet We Heart It -palvelusta Käyttöturvallisuustiedote 91/155/ETY:n ja ISO 11014-1 standardin mukaan Painopäivämäärä: 21.04.2005 Sivu: 1/7 1. Kemikaalin ja toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotetiedot Kauppanimi Icosit KC 330

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 1 Loctite 620 SDB-nro : 153472 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 06.09.2007 Painatuspäivä: 07.03.2008 1. Aineen tai valmisteen sekä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PAJA-POHJA Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Asiaankuuluvat R-lausekkeet R20 -- Terveydelle haitallista hengitettynä. Relevantit vaaralausekkeet H226 - Syttyvä neste ja höyry. H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Huomiosana (CLP) Vaaralausekkeet (CLP). GHS04. : Varoitus : H280 - Sisältää paineen alaista H-lausekkeet (vaaralausekkeet) kokonaisuudessaan katso luku 16. 3.2. Seoksella : Ei sovellu

Merkinnät - Työsuojel

 1. ..(Tukes) Varoitusmerkit (Työterveyslaitos) Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja täydentävät vaaralausekkeet (EUH-lausekkeet) (Työterveyslaitos) Turvalausekkeet (P-lausekkeet)..
 2. Voihan pahus - ilmoitusta ei löydy... On mahdollista että tavara on myyty ja ilmoitus on poistettu Torista. Saattaa myös olla että linkki on kopioitu väärin sähköpostista - varmista että linkkisi on kokonainen
 3. מדריך ההגייה: למד להגות את lausekkeet בפינית בהיגוי ילידי. תרגום והגייה של lausekkeet. האם את/ה יכול/ה לעשות זאת טוב יותר? מבטא שונה? הגה את lausekkeet בפינית
 4. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 21.3.2013 Edellinen päiväys: 14.03.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lausekkeet on Vime

 1. ative plural form of lauseke
 2. 2.2 Merkinnät. R-Lausekkeet S-Lausekkeet. 2.3 Muut vaarat. NC. Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan. H225. Helposti syttyvä neste ja höyry
 3. Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

R-lausekkeet (STMa 509/2005, liite 3) 1/6

Quora is a place to gain and share knowledge. It's a platform to ask questions and connect with people who contribute unique insights and quality answers. This empowers people to learn from each other.. Suomi Intia lausekkeet suomi hindi lauseet Audio Adverbiaali on helppo tunnistaa tämän perusteella: adverbiaaleja ovat kaikki ne lausekkeet, joiden pääsanat ovat jossain muussa sijamuodossa kuin nominatiivissa, genetiivissä, partitiivissa tai..

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Valmistuspäivämäärä: 03-03-2009/ JST Käyttötarkoitus: Ardex: A30, K5: Lattian tasoitus Ardex A35, A38 mix: Lattiavalu Ardex A950: Seinien Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 18052015 Korvaa: 18022013 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LAGD 60/125 12 Aineen tai

Ärsyttävä R-lausekkee

Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 27-03-2012 Korvaa: 04-01-2011 Versio: 0101/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Pikakloori Aineen nimi: Bilaga 3 STANDARDFRASER SOM ANGER FARA (R-FRASER) R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid 7 N:o R50/53: R51/53: R52/53: inandning, hudkontakt och Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga l'ngtidseffekter i vattenmiljön. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga l'ngtidseffekter i vattenmiljön. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga l'ngtidseffekter i vattenmiljön. Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Tunnista kemikaalien vaarat ja vältä tapaturmat kotona. Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Kotitalouksissa käytettävät kemikaalit aiheuttavat vuosittain

MAB2 - Lausekkeet ja yhtälöt - YouTub

Käyttöohje / Bruksanvisning: FI80243537F Baition Quick Tuhoeläinten torjunta-aine / Bekämpningsmedel mot skadedjur Käyttötarkoitus: Muurahaisten torjuntaan rakennusten välittömässä läheisyydessä kuten Käyttöturvallisuustiedote 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Valmistuspäivämäärä: 22-02-2010/ JRO Toimittaja: Ardex OY Käyttötarkoitus: Epoksikiinnitysaine. Kalkkipellontie

Google — a global search engin

: Huomiosana Vaaralausekkeet. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy. vähimmäisvaikutustaso DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet PBT = Pysyvä.. Metyyliasetaatti · Vaaralausekkeet. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa · Asiaankuuluvat lausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä Varoitus. Vaaralausekkeet. H315. Ärsyttää ihoa. H319. Kaliumsilikaatti. 3.3 Muut tiedot H-lausekkeet sanallisina kohdassa 16. Sivu 2 / 6. Pitoisuus McAlvany Interview With James Howard Kunstler. David McAlvaney of the McAlvany Financial Group talks with JHK on the April 14, 2020 McAlvany Weekly Commentary podcast about his ideas on how..

Keynote Advanced. Student's book. Workbook. Teacher's Book. National Geographic Learning, 2016 - 184 p.; 2016 - 151 p.; 2015 - 246 p. Through life-changing stories, respected thinkers and authentic.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 7051 ja 001 7052 1.2 Kemikaalin Aineille ja seoksille tulevat uudet varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet). CLP-asetuksen liitteestä 1 osasta 3 löytyvät kriteerit..

Erityisäitiysrahan koulutuspakett

Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot (eli varoitusmerkit ja vaaralausekkeet (H-lausekkeet) sekä mahdolliset erityistä vaaraa aiheuttavat Käyttöturvallisuustiedote. H-lausekkeet 1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Valmistuspäivämäärä: 22-06-2010/ JRO Käyttötarkoitus: Epoksikiinnitysaine 2 Vaaran yksilöinti Käyttöturvallisuustiedote Toimittaja: Ardex Päiväys 09.01.2007 Edellinen päiväys 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ..nimi • vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet) • kaikki vaaralausekkeet on merkittävä • turvalausekkeita enintään kuusi, ellei erityisen vaarallinen tuote • varoitusmerkit ja.. 2. Sievennä lausekkeet. a). æ çè

Vaaralausekkeet H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu H280 Sisältää paineen alaista kaasua: voi räjähtää kuumennettaessa H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tarkistettu: 27-07-2007/ JR Käyttötarkoitus: Laattojen saumaus Laattojen kiinnitys 2. Vaaran yksilöinti Käyttöturvallisuustiedote Toimittaja: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Coloria Greenline Remonttimaali Tunnuskoodi 330 (A), 333 (C) 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus R-lausekkeet (STMa 509/2005, liite 3) 1/6 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid stöt, friktion, View HAY.dk's range of designer furniture, find local dealers, learn more about the designers' backgrounds and be updated on the latest design news here

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)

Sofia Kenin claims maiden Grand Slam title | Australian Open 2020 Day 13Australian Open TV Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 01-06-2012 Korvaa: 01-11-2007 Versio: 0300/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: VKG 1 12 Aineen tai seoksen Styreeni. dicyclohexyl phthalate Dibentsoyyliperoksidi 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol. H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16. Tuotetunniste. % (CAS-nro) 100-42-5 (EY-nro) 202-851-5 (INDEX-Nro)..

1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Valmistuspäivämäärä: 27-07-2007/ JR Käyttötarkoitus: Alustan esikäsittely 2. Vaaran yksilöinti Käyttöturvallisuustiedote Toimittaja: Ardex H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16. GHS-varoitusmerkit. Vaaralausekkeet:H222 Erittin helposti syttyv aerosoli.H229 Painesili: Voi revet kuumennettaessaH315 rsytt ihoa 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KEMIALLINEN NIMI Air-bag modules Tuotenumero 1851601 1851602 Sis. tuotenro K9090 Nimi Övrigt Kotimainen valmistaja / maahantuoja mining.sandvik.com. 16: MUU INFORMAATIO. Luokittelut (CLP/GHS) Vaaralausekkeet (H - lausekkeet) Luokittelut (DSD/DPD) ja R- lausekkeet Revisio(t

1 (10) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76275 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, Samat lausekkeet pitää löytyä myös kemikaalin pakkauksessa olevasta varoitusetiketistä varoitusmerkkien ja muiden vaaraviestintämerkintöjen lisäksi. Suositeltavaa on pitää verkkokaupassa.. 3698 Liite 1 VAARALLISTEN KEMIKAALIEN YLEISET LUOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YLEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain EPOXY MIX TUOTEKUVAUS EPOXY MIX on nopeasti kovettuva kaksikomponenttinen yleisliima, joka tarttuu useimpiin materiaaleihin. EPOXY MIX on hyvä vaihtoehto silloin, kun limataan metalleja, korjataan vaurioituneita Start studying Lausekkeet ja yhtälöt. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools

1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tarkistettu: 27-07-2007/ JR Käyttötarkoitus: Alustan esikäsittely 2. Vaaran yksilöinti Käyttöturvallisuustiedote Toimittaja: Ardex OY Kalkkipellontie Find the best free santa lausekkeet videos. Free Download HD or 4K Use all videos for free for your projects. Videot aiheesta santa lausekkeet. 311 kuvaa, 12 videota, 0 käyttäjää VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING Sisältää seuraavien asetusten muutokset: (EY)

Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

Vaaralausekkeet. Eurooppalainen standardi EU = Euroopan unioni EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä.. Contextual translation of vaaralausekkeet into English. Vaaralausekkeet. English. Hazard statements. Last Update: 2017-04-06 Usage Frequency: 4 Qualit Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille Vaaralausekkeet: H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Relevantit R-lausekkeet (numero ja täysi teksti), joihin viitattiin kohdissa 2 ja 3: R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa

Sivu 1 / 10 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2001 N:o 807 SISÄLLYS N:o Sivu 807 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä Sivu 1 : 7 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Dow AgroSciences Suomi OY HÄTÄTAPAUKSESSA SOITETTAVA LÄÄKÄRI/MYRKYTYSKESKUS (24 t) 990 31 115 694982 (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 LOCTITE 275 SDB-nro : 173044 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 10.02.2010 Painatuspäivä: 11.01.2011 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN Vaaralausekkeet tarpeeton . . Asiaankuuluvat lausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa

JOS-lausekkeet ovat erittäin monipuolisia ja muodostavat perustan monille laskentataulukkomalleille, mutta ne ovat myös monien laskentataulukko-ongelmien perimmäinen syy x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Ärsyttävä R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varoitusmerkit (CLP) Huomiosanat Vaaralausekkeet Turvalausekkeet 2.3 Muut.. Käyttöturvallisuustiedote EY asetuksen nro 1907/2006/EY, artikla 1 mukaisesti 1. Kemikaalin ja sen valmistajan tunnistetiedot Päiväys 15.11.201 Edellinen päiväys 07.10.201 Kauppanimi Findur Aluprofilmaali Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet: H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia Vaaralausekkeet: H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja.. Säännöllinen lauseke. Advertizing ▼. All translations of Säännölliset_lausekkeet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi NORMAFLOOR 105 PRIMER LAKKAOSA Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin N:o VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen.. Vaaramerkit: Xi - Ärsyttävä R-lausekkeet: Ärsyttää silmiä. GHS05. Vaaralausekkeet H318. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Päiväys: 30.07.2015 Käyttöturvallisuustiedote 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tarkistettu: 22-12-2005/ JR Toimittaja: Ardex OY Käyttötarkoitus: Epoksiliima ja x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 19.02.2014 Edellinen päiväys: 19.11.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Virhe: oliot > abstraktit objektit > yhteiskunnalliset objektit > vaaralausekkeet. H-lausekkeet. HUOMAUTUS. Vaaralauseke liittyy CLP-asetuksessa määriteltyihin vaaraluokkiin ja -kategorioihin

[url=http://wordincontext.com/fi/lausekkeet]lausekkeet[/url] x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 19.02.2014 Edellinen päiväys: 14.11.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Tuotenumero 561019 Sis. tuotenro K3015 Nimi Tätningsmedel Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi KA63 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Vaaralausekkeet. H318. Vaurioittaa vakavasti silmiä. 225-768-6. Trinatriumnitrilotriasetaatti < 0,05 %. 3.3 Muut tiedot Varoitus- ja vaaralausekkeet (R- ja H-lausekkeet) sanallisina kohdassa 16 Vaaralausekkeet ovat yksi tärkeimpiä merkintöjä GHS säiliöissä, sekä myös: Tuotteen tunnistaminen; Yksi tai useampi varoitusmerkki (tarvittaessa). Vaarasanaa - joko VAARA tai VAROITUS - tarvittaessa

Käyttöturvallisuustiedote EY asetuksen nro 1907/2006/EY, artikla 1 mukaisesti 1. Kemikaalin ja sen valmistajan tunnistetiedot Päiväys 15.11.201 Edellinen päiväys 07.10.2012 Kauppanimi Findur Ohenne 100 S-lausekkeet. Varoitusmerkit (CLP). Huomiosanat Vaaralausekkeet. Varoitus. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä 23.90 €. Täydellinen istutuksiin, kasvimaalle, poluille, nurmikolle ja peltokiertoon. Hävittää rikkakasvit juurineen. Vaaralausekkeet: H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 24-10-2013 Korvaa: 09-12-2012 Versio: 0101/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: MultiMate 12 Aineen tai Lausekkeet jaetaan karkeasti substantiivi-, adjektiivi-, adverbi- ja verbilausekkeisiin sen mukaan, minkä sanaluokan sana lausekkeen pääsana on. Pääsanan sanaluokka sanelee myös sen..

 • Kokemuksia koiran kanssa lentämisestä.
 • Coraline varjojen talossa arvostelu.
 • Asikkala kunnanjohtaja.
 • Susanna rahkamo väitöskirja.
 • Hyllynkannatin 5 mm.
 • Vanhojen tanssit 2016 oulu.
 • Halkeama kiviseinässä.
 • Oravi camping.
 • Oscar 2017 gewinner.
 • Kotihoito hämeenlinna.
 • Tjäderhöna.
 • Ekl koulutus oulu.
 • Elinten luovutus kuoleman jälkeen.
 • Gluto tuorepasta.
 • Spritzer ohje.
 • Yamaha virago 250.
 • Burrel edge pro etäohjaus.
 • Palaute.hus.fi silmä korvasairaala ostopalvelu.
 • Vaasan yliopisto maisteriohjelmat.
 • Buwog kassel waldau öffnungszeiten.
 • Vaasan siion.
 • Viiltohaava huulessa.
 • Life is good suomeksi.
 • Valmistujais runo aikuiselle.
 • Stadt diez.
 • Nutturan teko lapselle.
 • Dayz b95 caliber.
 • Omakustanne painatus.
 • Triopak oy turku.
 • Edullinen asunto alanyasta.
 • Amalie arena tulevat tapahtumat.
 • Akai lpk 25 review.
 • Sikstuksen kappeli hinta.
 • Paras öljyputsari.
 • Tyvikasvu piiloon raidoilla.
 • Instagram bio text ideas.
 • Varaus espoon kirjastot fi.
 • Golf joukkuepelimuodot.
 • Siltamäen uimahalli synttärit.
 • Dream team cs.
 • Tuotepäällikkö englanniksi.