Home

Nuorisorangaistuslaki

HE: laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KAM

Nuorisorangaistuslaki perustuu pitkälti nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annettuun lakiin (1058/1996). Nuorisorangaistuksen vakinaistamisen yhteydessä ehdotetaan kokeilulakiin verrattuna.. Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Etablerade namn för författningar - Författningsändringsregister - FINLE

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-... 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2. NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS

Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös PDF Ilmainen latau

5.1 Rankaisemiskäytännön uudistamisen taustoja. 5.2 Nuorisorangaistuslaki. 6 tutkimusongelmat. 7 tutkimuksen toteuttaminen Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Nuorisorangaistuslaki astui voimaan vuonna 2005. Lasten ja nuorten rikoksiin suhtaudutaan eri tavoin kuin aikuisten tekoihin, joskin myös Suomessa on aika ajoin käyty keskustelua rikosvastuun ikärajan.. Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus... 8 1.3.2 Toiminnan tuottavuus... 8 1.3.3

LAPSIASIAVALTUUTETU

6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville 22 3.1.2 Tase Vuosien 2004 ja 2005 taseiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden vertailtavuudesta on annettu lisätietoja liitteessä 17. VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,24 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,23 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset , ,00 Rakennelmat , ,00 Rakenteet , ,00 Koneet ja laitteet , ,00 Kalusteet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,39 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit , ,00 Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset 0, ,00 0, ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,39 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,76 Keskeneräinen tuotanto , ,42 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,16 PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset 457,28 417,28 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,96 Siirtosaamiset , ,55 Muut lyhytaikaiset saamiset 8 934, ,32 Ennakkomaksut 1 293, , , ,98 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit , ,16 Muut rahat ja pankkisaamiset 0, ,83 Sisäisen rahaliikkeen tilit 0, ,58 0, ,99 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,04

Rikosseuraamusviraston, vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuodelle 2005

TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset IMuutoksen suunta ja suuruusvankeja lis 40-50 % (1999-2005)vankilavuosia lis 50 % (4000v -> 6000 v)

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys R SE RKOSSEURAAMUSLATOS 17.10.2012 17/011/2012 RKOSSEURAAMUSLATOKSEN TULOSSOPMUS VUODELLE 2013 Käyntiosoite Albertinkatu 25 00180 HELSNK Postiosoite PL319 00181 HELSNK Puhelin 0295688500 Telekopio 0295688440 Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Uutta tutkimustietoa vankilukujen kasvun syist ja taustoist

Oikeus 2009 Vangit 2008 Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin (3 551). Keskivankiluku Hallituksen esityksessä lähdettiin siitä, että uusi nuorisorangaistuslaki tulee voimaan 1.1.2005. Uutta lakia sovellettaisiin myös, jos osa samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista on tehty ennen mainittua.. 1.10.2010 Dnro 17/013/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 oikeusministerio@om.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet. Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet. Nuorisorangaistuslaki. 1196/2004. Laki nuorisorangaistuksesta

EO

 1. tatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toi
 2. TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200
 3. nan muut tuotot 989 993 Materiaalit
 4. Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

-->

 1. Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää
 2. tansa vuoden 2006 alussa. Siihen liittyvistä henkilöstöjärjestelyistä tehtiin päätökset pääosin kertomusvuoden aikana. Vuoden 2005 loppuun mennessä tehtiin päätös 19 virkamiehen siirtymisestä Rikosseuraamusvirastosta ja Vankeinhoitolaitoksesta palvelukeskukseen tai muihin tehtäviin. Vuoden 2006 rangaistusten täytäntöönpanon määrärahaa vähennettiin 50:n henkilötyövuoden laskennallisen vähennyksen mukaisesti. Toi
 3. Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

No results found

Search options

 1. NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017
 2. nan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana
 3. en nostaisi valtionhallinnon tuottavuutta kuudessa vuodessa ( ). Jos vertailukohdaksi otetaan kuuden vuoden kausi ( ) vankeinhoitolaitoksen tuottavuuden nousu tuottavuusohjelman tavoitteeseen verrattuna on 2-3 kertainen. Henkilöstön kuormittu
 4. Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki
 5. NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2018 31.12.2018
 6. nan
 7. Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

7 Kannustava palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön rikosseuraamusalan kentän osalta kesäkuun 2005 alusta ja Rikosseuraamusviraston osalta huhtikuussa. Johtajien palkkauksen uudistaminen tapahtuu vuoden 2006 alusta lukien. Uusi palkkausjärjestelmä ei odotuksista huolimatta tuonut ainakaan ensi vaiheessa todellista palkkakilpailukykyä rekrytointitilanteisiin. Tämä näkyy esim. siten, että uudet kriminaalihuoltotyöntekijät ovat pääosin juuri ammattikorkeakoulusta valmistuneita, työkokemusta vailla olevia nuoria. 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kriminaalipoliittinen osasto, Rikosseuraamusvirasto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos solmivat joulukuussa 2005 hankesopimuksen Rikosseuraamusvirastoon vuonna 2006 perustettavasta tutkimustiedostosta, jonka tarkoituksena on selvittää vankeinhoidon ja kriminaalihuollon toiminnan vaikuttavuutta uusintarikollisuuden sekä määrättyjen yhdyskuntaseuraamusten määrään ja laadun muutoksiin. Rikosseuraamusvirasto on kerännyt vuonna 2005 vuosien aikana kaikkiin vankiloiden keskeisiin toimintaohjelmiin osallistuneista tutkimuksia varten tarpeelliset tiedot. Joensuun yliopiston oikeustaloustieteen laitoksen kanssa tehdyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi Cognitive Skill -toimintaohjelma on vähentänyt koeryhmässä uusintarikollisuutta neljänneksen kontrolliryhmään verrattuna. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tulostavoiteasiakirjassa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät alla olevasta taulukosta. Taloudellisuus ja tuottavuus Toteuma Toteuma Tavoite Toteuma Vertailu /2004 Taloudellisuus - VHL:n toimintameno/vanki ( ) ,9 % - KHL:n toimintameno/tuomitut ( ) ,1 % Tuottavuus - VHL:n henkilöstön mitoitus (htv/vanki) 0,75 0,75 0,73 0,71-7,8 % - KHL:n tuottavuus (tuomiota suorittavat + soveltuvuusselvitykset + henkilötutkinnat /htv)* % * Vuoden aikana kriminaalihuoltolaitoksen asiakkaina olleiden eri henkilöiden määrä (päällekkäisyysasiakkuudet on poistettu) jaettuna toteutuneilla henkilötyövuosilla Vankeinhoitolaitoksen taloudellisuustavoite alitettiin hieman. Kohonneen vankimäärän vuoksi henkilötyövuosia oli vankia kohti vain 0,71. Nyt tämä nuorisorangaistuslaki, joka siis astuu tai tulee voimaan koko maahan ensi vuoden alusta, on toiminut jollain tavalla ja on varmasti tarpeellinen ongelmallisten alle.. KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Valtiontalouden kuukausitiedote

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Selvitysosa: itu toiminnan laajuus Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrissä ei lähivuosina ilman uusien yhdyskuntaseuraamusten 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto 18 Rikosseuraamusvirastolta edellytettiin suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla toimintaan osallistuvien vankien määrä nostetaan lain edellyttämälle tasolle. Erillistä suunnitelmaa ei tehty, vaan toimenpiteet sisältyvät vuoden 2006 tulostavoitteisiin ja määrärahojen käytön suunnitteluun. Vuonna 2004 Rikosseuraamusvirasto kartoitti vankiloista vankien toimintaan osallistumisen esteitä. Merkittävimmiksi syiksi tässä selvityksessä nousivat henkilöstöresurssien ja joissain tapauksissa tilojen puute. Vuonna 2005 selvitettiin viiden suljetun vankilan kanssa tarkemmin vankien toimintamahdollisuuksien lisäämismahdollisuuksia. Tuloksena todettiin, että ilman henkilöstölisäyksiä toimintapaikkoja voidaan lisätä erittäin vähän. Koska kokopäiväisen toiminnan järjestäminen kaikille vankeusvangeille on osoittautunut vaikeaksi, on päädytty kokeilemaan osa-aikaisen toiminnan järjestämistä. Tähän liittyen annettiin kahdelle vankilalle vuodelle 2006 tavoitteeksi kokeilla työtoiminnan järjestämistä päivittäin kahdelle vankiryhmälle samassa toimintapisteessä. Vankien kokonaismäärän kasvu aiheuttaa sen, että valvontahenkilöstön työpanosta ei voida aiemmassa laajuudessa kohdistaa muihin, kuin suoraan valvontaan liittyviin tehtäviin. Tämä vaikeuttaa mm. uusintarikollisuutta ehkäisevien toimintaohjelmien lisäämistä. Vankien osallistuminen päihde- ja toimintaohjelmiin on kuitenkin vielä ollut tavoitteen mukaista. Vuonna 2006 on tarkoitus käyttää vankeuslain toimeenpanoon varattuja määrärahoja ja köyhyyspaketin määrärahoja henkilöstöjärjestelyihin, joilla voidaan lisätä vankien toimintapaikkoja. Erityisesti huolehditaan tavoitteellisten toimintaohjelmien ja päihdekuntoutuksen vaatimista henkilöstötarpeista. Työtoiminnan sisällöstä ja kustannusrakenteesta on ollut tarkoitus tehdä selvitys yhteistoiminnassa KPO:n kanssa. Rikosseuraamusvirastossa on vuonna 2005 selvitetty työpisteiden kustannusrakennetta ja taloudellisia perustietoja. Työtoiminnan selvitystyölle on varattu määräraha, mutta selvitystyön täsmällistä sisältöä ei ole määritelty eikä selvitystä ole käynnistetty. Suuresta vankimäärästä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi suljettujen laitosten käyttöastetta pyrittiin tasaamaan. Koska kaikki vankilat olivat yliasutettuja, mahdollisuudet käyttöasteen tasaamiseen olivat rajalliset. Vankien sijoitteluohjeita ei ryhdytty muuttamaan, koska vankisijoittelu on kokonaan muuttumassa vankeuslain myötä. Kuitenkin yliasutus erityisesti Vaasan ja Vantaan vankiloissa olisi ilman aktiivisia tasaustoimenpiteitä ollut vieläkin suurempaa. Helsingin ja Riihimäen vankiloissa osa vankipaikoista on ollut poissa käytöstä peruskorjauksen vuoksi, mikä on osaltaan lisännyt yliasutusta. Näiden peruskorjausten valmistuminen vuoden 2005 lopulla ja 2006 alkupuolella lisää suljettuja vankipaikkoja 118:lla. Avolaitosten keskimääräinen käyttöaste ylitti tavoitteen. Vankiloiden keskinäisen käyttöasteen tasaamiseksi ja suljettujen vankiloiden käyttöasteen alentamiseksi avolaitoksiin on sijoitettu myös vankeja, joita ei ole välittömästi voitu sijoittaa toimintaan. Pyritään siihen, että vangit voidaan sijoittaa toimintaan noin 2 4 viikon jonottamisen jälkeen. Eräisiin avolaitoksiin voitaisiin tilojen puolesta sijoittaa suurempi määrä vankeja, mutta näissä laitoksissa ei ole henkilöstöä huolehtimaan suuremmasta vankimäärästä eikä toimintoja voida lisätä ilman henkilöstöresursseja.

Rangaistusmassa [ps]1,165,9301,235,8231,306,7331,264,1941,256,2621,405,2951,368,6241,170,3201,246,9181,315,8031,288,2951,279,8301,390,6631,357,709 Virhe: 10 Kriminaalihuoltolaitoksen tehokkuustavoitteet Tehokkuuden lisäyksen painopistealueena oli resurssien oikea kohdentaminen, yhdenmukaiset työprosessit ja työajan kustannustietoinen käyttö. Tehokkuudelle asetutut tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty alla: 1. Vuoden aikana kehitetään malli, jonka avulla yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistuksen joutuisuutta voidaan arvioida ja kehittää. Tavoite saavutettiin. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon joutuisuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi on kehitetty TYYNE -asiakastietojärjestelmää ja uusia tunnuslukuja on otettu käyttöön aluetoimistojen tulostavoitteissa. 2. Osallistutaan uusien yhdyskuntaseuraamusten (sopimushoito, laki ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnasta, nuorten seuraamusjärjestelmän kokonaisuudistus) valmisteluun ja ryhdytään tarpeellisiin valmistelutoimiin vuoden 2006 mahdollisesti voimaantulevien lakien osalta. Tavoite saavutettiin. Khl on toimittanut ministeriöön muistiot sopimushoidosta ja sitä täydentävistä tai korvaavista muutoksista yhdyskuntaseuraamuksiin, osallistunut vankeuslakia ja ehdonalaista vapautta koskevan asetuksen ja koevapautta koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön ja vankeuslain voimaantuloon liittyvien prosessien kehittämiseen. 3. Kehitetään organisaatiorakennetta tehokkuutta lisäävään suuntaan keventämällä hallinnon osuutta Tavoite saavutettiin. Pohjois-Suomen aluetoimisto ja Pohjanmaan aluetoimisto aloittivat toimintansa Yksiköt vastaavat edelleen alueensa toimeenpanotehtävistä, ainoastaan johtaminen ja hallinto on keskitetty. Forssan paikallistoimisto lakkautettiin ja yhdistettiin Hämeenlinnan aluetoimistoon. Kriminaalihuoltolaitoksessa on 15 aluetoimistoa kun niitä organisaation kehittämishankkeen alussa vuonna 2001 aluetoimistoja oli vielä 21. Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

24 Talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2004 Talousarvio n (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2005 Vertailu Toteutuma Tilinpäätös - % Talousarvio 11 Verot ja veronluonetiset tulot ,00 0, , ,47 0, Arvonlisäverot ,00 0, , ,47 12 Sekalaiset tulot , , , , Vankeinhoitolaitoksen tulot , , , ,54 101, Menoräst ja smr:n peruutukset 1 215,82 0, , , Muut sekalaiset tulot ,42 0, , , Tulot osakemyynnistä 0,00 0, , ,00 13 Korkotulot ja voiton tuloutukset 4 000,04 0, , , Valtion osinkotulot 4 000,04 0, , ,85 Tuloarviotilit yhteensä , , , ,9616 8. Seurataan henkilöstön hyvinvoinnin kehittymistä ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan vaikuttavuutta osana henkilöstötilinpäätöstä, tulosraportointia ja kehityskeskusteluita. Suunnitellaan yhteistyössä muun hallinnonalan kanssa toimiva mittaristo työhyvinvoinnin kehittymisen seurantaan. Tavoite saavutettiin osittain. Tulostavoitetta ei asetettu vankiloille tässä muodossa. Henkilöstön työhyvinvointi ja sen kehittäminen on osa normaalia toimintaa ja siten osa henkilöstötilinpäätöstä, tulosraportointia sekä tulos ja kehityskeskusteluja. Toimivan mittariston kehittäminen kuuluu osana oikeusministeriön asettamaan Hestrahankkeeseen. Viraston virkamiehiä on osallistunut hankkeen eri työryhmiin. Kriminaalihuoltolaitos Henkilöstön kehittämiselle ja henkisten voimavarojen hallinnalle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty alla: 1. Parannetaan henkilöstön koulutustasoa kehittämällä rekrytointia henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti. Tunnuslukuna käytetään koulutustasoindeksiä, tavoitteena vuonna 2005 indeksiluku 5,4. Henkilöstöohjelma 2010 mukaisesti Kriminaalihuoltolaitoksessa on rekrytoitu kriminaalihuoltotyöntekijöiden virkoihin joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Vuoden 2005 koulutustasoindeksi on 5,4, joten tulostavoite on saavutettu. 2. Kehitetään henkilöstön osaamista ja osaamisen arviointia syksyn 2004 kuluessa valmistuvan kartoituksen pohjalta. Osaamiskartoitus koskee ensimmäisessä vaiheessa yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanotehtäviä. Kehittämissuunnitelma valmis toukokuussa Yhteistyössä Vhkk:n ja Vhl:n kanssa saatiin valmiiksi Rikosseuraamusalan työntekijöiden koulutuspolku niminen täydennyskoulutuskokonaisuus. Koulutuspolku perustuu Khl:n osalta syksyllä 2004 valmistuneeseen yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden osaamiskartoitukseen, aluetoimistoille syksyllä 2004 tehtyyn koulutustarvekyselyyn ja yhdyskuntaseuraamustyön kehittämisen linjauksiin. 3. Johtamisosaamisen kehittäminen. Vuoden 2005 loppuun mennessä laaditaan johtamisprofiilien perusteella johtajille kehittymissuunnitelmat. Aluetoimiston johtajille ja kriminaalihuoltojohtajille tehtiin keväällä 2005 johtamisprofiilit ja johtajana kehittymisen työkirja on valmistunut. Johtajat ovat tehneet henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmansa työkirjaa sekä johtamisprofiilia hyväksi käyttäen. 4. Henkilöstön täydennyskoulutusta suunnataan erityisesti uusien yhdyskuntaseuraamusten luotettavan toimeenpanon varmistamiseksi. Khl:n toiminnanohjauksen yksikkö koulutti vuoden 2005 alussa nuorisorangaistuksen toimeenpanon oikeellisuudesta vastaavat henkilöt ja maaliskuussa kaikki nuorisorangaistuksen toimeenpanoon osallistuvat asiakastyöntekijät, yhteensä 74 henkilöä. Khl:n toiminnanohjauksen yksiköstä osallistuttiin kouluttajina myös syyttäjä- ja tuomioistuin-21 3. Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen laskelmien tarkastelu 3.1 Tilinpäätöslaskelmat Tuotto- ja kululaskelma TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,98 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,74 Muut toiminnan tuotot , , , ,28 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,77 Henkilöstökulut , ,94 Vuokrat , ,20 Palvelujen ostot , ,48 Muut kulut , ,06 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,81 Valmistus omaan käyttöön (-) , ,09 Poistot , ,13 Sisäiset kulut , , , ,36 JÄÄMÄ I , ,08 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 3 427, ,47 Rahoituskulut , , ,35-100,88 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,28 Satunnaiset kulut , , , ,46 JÄÄMÄ II , ,50 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Käyttötalouden tuotot elinkeinoelämältä , , , ,75 Kulut Käyttötalouden kulut kotitalouksille , , , ,06 JÄÄMÄ III , ,81 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 0,00 0,00 Muut pakolliset maksut 0,00 0,00 Perityt arvonlisäverot , ,44 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,42 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,23

Upload video

 1. 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211
 2. ta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten
 3. HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
 4. Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Go live

Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

YouTube TV

 1. aalipoliittiselle osastolle joulukuussa Luokittelun käyttä
 2. takertomus vuodelta 2009 15.3.2010 Sisällysluettelo 1. Toi
 3. Vankila (ma., ei koht.) [kk]8.5269.14710.00410.07410.4819.49710.5549.2009.22410.38110.30910.18010.1609.981
 4. nan vaikuttavuus... 6 1.3 Toi
 5. 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

YouTube Music

Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit 8 Koko rikosseuraamusalan yhteiset tehokkuustavoitteet 1. RAKE- ja PALVO -hankkeiden linjausten mukaan valmistellaan suunnitelma Rikosseuraamusviraston henkilöstörakenteen asteittaisesta muuttamisesta aikatauluineen toukokuuhun 2005 mennessä. Tavoite saavutettiin osittain. Palvo- hankkeen osalta henkilöstösuunnitelmat tehtiin ja siirrot toteutettiin siltä osin kuin ne olivat viraston toimivallassa. Rake-hankkeen osalta jatkotyöstäminen tapahtuu osana viraston asettamaa Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistushankkeen toteuttamishanketta 2. Rikosseuraamusviraston tehtävistä Kriminaalihuoltolaitoksen keskushallinnon osalta laaditaan vuoden loppuun mennessä suunnitelma. Tavoite saavutettiin. 3. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan ottaen huomioon vuonna 2004 toteutetun henkilöstöbarometrin tulokset ja vireillä oleva organisaatiomuutos. Työhyvinvointia seurataan. Tavoite saavutettiin. Henkilöstöbarometrin tuloksia on käsitelty yksiköissä ja työhyvinvointia seurataan mm. henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen avulla. 4. Rikosseuraamusviraston uusi työjärjestysluonnos on valmistunut toukokuussa Tavoitetta ei saavutettu. Vankeuslain voimaantulo lykkääntyi lokakuuhun Uudesta työjärjestyksestä valmistui luonnos maaliskuussa Otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä solmittavan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tavoite saavutettiin viraston ja Kriminaalihuoltolaitoksen osalta täysin sekä Vankeinhoitolaitoksen osalta lukuun ottamatta C-palkkaisia (9 virkamiestä), joita koskevat neuvottelut jatkuvat edelleen.

TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä 14 2.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstömäärä Vert. 2005/2004 Henkilötyövuodet * 3 143, , ,0 0,6 % Henkilöstömäärä ,0 % - naiset ,6 % - miehet ,5 % * sis. työllisyysvaroin palkatut ja korkeakouluharjoittelijat Työhyvinvointi Vert. 2005/2004 Vaihtuvuus - lähtövaihtuvuus 4,7 % 5,1 % 4,7 % -0,4 - tulovaihtuvuus 21,9 % 22,8 % 21,1 % -1,7 Työkyvytt.eläkkeelle siirtyminen, % hlöstöstä 0,7 % 0,4 % 0-0,4 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,53 14,60 14,30-2 % Työterveyshuolto, euroa/htv ,9 % Osaaminen Vert. 2005/2004 Koulutustasoindeksi 4,2 4,1 4,1 0 - naiset 4,8 4,6 4,5-0,1 - miehet 3,9 3,8 3,8 0 Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 6,7 6,8 6,8 0 Koulutuspanostus, työpäivää/htv 2,8 2,7 2,8 3,7 % Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv % Henkilöstön arvo, euroa ,4 % Vankeinhoitolaitos 1. Parannetaan henkilöstön koulutustasoa kehittämällä rekrytointia ja tehostamalla henkilökunnan täydennys- ja lisäkoulutusta siten, että Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön koulutustasoindeksi nostetaan lukuarvoon 4,05 vuoden 2005 loppuun mennessä ja lukuarvoon 4,1 vuoden 2006 loppuun mennessä. Tavoitetta ei saavutettu, sillä koulutustasoindeksi oli laskenut vuoden 2004 aikana 4,0:sta 3,9:ään mm. virkoja koskeneiden täyttökieltojen sekä määräaikaisen, kelpoisuusehdot täyttämättömän, valvontahenkilöstön määrän lisääntymisen vuoksi. Täydennys- ja lisäkoulutus ei nosta koulutustasoindeksiä ellei lisäkoulutus johda tutkintojen suorittamiseen. Koulutustasoindeksiä nostavat käynnissä oleva AMK-koulutus sekä uudet rekrytoinnit.

YouTube Kids

TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7. Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005

3 3 Rikosseuraamusviraston tilinpäätös 2005 Rikosseuraamusvirastoon tilivirastona kuuluu Vankeinhoito- ja Kriminaalihuoltolaitoksen sekä hallinto- ja oikeudellisen yksikön lisäksi Vankeinhoidon koulutuskeskus (VHKK), joka tekee oman tulossopimuksensa oikeusministeriön kanssa. Näin ollen VHKK sisältyy Rikosseuraamusviraston tilinpäätöslaskelmiin, mutta ei sisälly toimintakatsaukseen, tuloksellisuuden kuvaukseen eikä sisäistä valvontaa koskevaan kappaleeseen. 1. Toimintakatsaus 1.1. Toiminta-ajatus ja perustehtävä Rikosseuraamusvirasto huolehtii osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista rikosseuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää ja myötävaikuttamalla uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Rikosseuraamusalan perustehtävänä on rangaistusten lainmukainen täytäntöönpano niin, että lisätään tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, edistetään tuomittujen elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estetään rikosten tekeminen rangaistusaikana. Rikosseuraamusviraston perustehtävänä on johtaa ja kehittää rikosseuraamusalaa. Viraston ydintehtävänä on vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan ohjaus 1.2 Johdon katsaus toimintaan Toimintaympäristö Suomen rikollisuustilanne on viime vuosina ollut varsin vakaa. Poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä oli kertomusvuonna edellisvuoden tasolla. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia oli hieman edellisvuotta vähemmän. Henkirikoksia tehtiin 114 eli niiden määrä väheni neljänneksellä edellisvuodesta. Pahoinpitelyjen määrä kasvoi 2 %, mutta törkeiden pahoinpitelyjen määrä väheni 8 %. Huumausainerikosten määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna Törkeiden rattijuopumisten määrä väheni 5 %. Vuosituhannen vaihteessa alkanut vankiluvun nopea nousu jatkui myös vuonna Kun vuonna 1999 keskivankiluku oli 2 743, se oli viime vuonna Vankeja on päivittäin yli tuhat eli lähes 40 % enemmän kuin vuosituhannen alussa. Osan kertomusvuonna tapahtuneesta vankiluvun noususta selittää sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon palautuminen normaalitasolle. Myös rangaistusta suorittavien ja tutkintavankien määrä oli edellisvuotista suurempi. Rikollisuuden määrän ja laadun lisäksi rikoslainsäädäntö, rikosten ilmitulo- ja selvittämisaste sekä tuomioistuinten noudattama käytäntö vaikuttavat rangaistuksen täytäntöönpanon kohteeksi tulevien määrään. Näissä tekijöissä tapahtuvat muutokset heijastuvat vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määriin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan Tapio Lappi-Seppälän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa vankiluvun noususta on seurausta ankaroituneesta rangaistuskäytännöstä. Tällainen muutos ennakoi vankiluvun pysymistä korkeana myös tulevina vuosina. KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan 23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,89 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,81 Pääoman siirrot , ,14 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,01 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 142,60 142,60 LYHYTAIKAINEN Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat , ,49 Ostovelat , ,14 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,13 Edelleen tilitettävät erät , ,30 Siirtovelat , ,45 Muut lyhytaikaiset velat 5 790, , , ,45 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,04 TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston, 25 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2004 Talousarvio 2005 (TA + LTA:t) Talousarvion 2005 määrärahojen käyttö Käytetty vuonna 2005 Siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2005 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2005 Käyttö vuonna 2005 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 24 Ulkoministeriö , , , , ,00 0, , , , , Yht.työ KIE+IVY-maiden k SM , , , , ,00 0, , , , ,60 25 Oikeusministeriö , , , , ,39 0, , , , , Arvonlisäverot , , ,39 0, ,39 0, , , Toimintamenot (Smr 2v) , , , , ,00 0, , , , , Hintatuki työtoiminta (2v s , , , , ,00 0,00 0, , , , Palvelussuhdeasunt.vuokraos , , , , ,00 0,00 0, , , , Tutkimus- ja kehitt.toim.( ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0, Työtoiminnan pien. rakennushank ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Toimintamenot (SMR 2 v) yht , , , , ,00 0, , , , , Avolaitostyöt työsiirt.3 v( , , , , ,00 0, , , , , Kunnan omist.kultt.hist.työ , , , , ,00 0, , , , , Avolaitostyöt yht , , , , ,00 0, , , , ,10 28 Valtiovarainministeriö 4 506,18 0, ,30 0, ,30 0, , , ,29 0, Alv-menot VEL-perust.ja varh.k 506,18 0, ,30 0, ,30 0,00 0, ,30 0, Vel-perusteinen ja varhaisk 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 34 Työministeriö ,37 0, ,42 0, , Työllistämist. Palkkaukset (T) , , , Palkkaukset (työllistäm.) 1 240,00 0,00 Määrärahatilit yhteensä , , , , ,11 0, , , , ,15 mom TA+LTA-luku on merkitty käytön suuruiseksi

NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016 Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKATSAUS TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TULOSANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuotto- ja kululaskelma Tase Talousarvion toteutumalaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi Talousarvion toteutumalaskelman analyysi SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET...40 LIITE 1: KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT...41 LIITE 2: TAUSTAMUISTIO SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMAAN...46 Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa yhtymäkohtia LAPEEn Tiina Vogt-Airaksinen Erityisasiantuntija Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikök Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta, Uusi nuorisorangaistuslaki astui voimaan Uuden rangaistuksen voimaantulon vuoksi aluetoimistot kävivät laajan neuvottelukierroksen tuomioistuinten, syyttäjien.. 15 2. Kehitetään henkilöstön osaamista vuonna 2005 valmistuvan osaamiskartoituksen pohjalta mm. muuttuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioon ottaen ja laaditaan henkilökunnan kehittämissuunnitelma vuoden 2005 aikana. Tavoite saavutettiin osittain. Osaamiskartoitusta ei ole tehty eikä pilottihankkeeksi suunniteltua projektia Lounais-Suomen vankilassa kyetty käynnistämään muiden käynnissä olleiden projektien vuoksi. Palvo-hankkeen kohderyhmää koskeva henkilöstösuunnittelu on tehty osana hanketta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvien tarpeiden käsitteleminen on kuitenkin oleellinen osa vuosittaisia tulos- ja kehityskeskusteluja ja siten kunkin viraston jatkuvaa toimintaa. 3. Kehitetään johtamisosaamista mm. JET -koulutusta jatkamalla. Tavoitteena on lisätä koulutuksen läpikäyneiden määrää 20:lla vuoden 2005 aikana. Tavoitetta ei saavutettu. Koulutuksen aloitus viivästyi vuoden 2006 alkuun vankeinhoitolaitoksesta riippumattomista syistä. 4. Järjestetään vankitietojärjestelmän käyttöönottoa tukeva koulutus. Tavoite: kouluttajakoulutus on annettu ja käyttäjäkoulutus aloitettu siten, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta alkaen. Tavoite saavutettiin. Vankitietojärjestelmän I osa on valmistunut ja otettu käyttöön. 5. Henkilöstötilinpäätöksessä seurattavat keskeiset tunnusluvut: - Suoritettujen tutkintojen määrä (%-osuus) - Koulutuspäivät/henkilö - Koulutustasoindeksi Tavoite on saavutettu. 6. Henkilöstön työhön liittyvää hyvinvointia kehitetään kouluttamalla riittävä Kaikukehittäjien verkosto (vähintään yksi jokaiseen aluevankilaan) sekä laaditaan jokaisessa laitoksessa vuosittaiset työhyvinvointia koskevat suunnitelmat. Tavoite saavutettiin osittain. Kaakkois-Suomen aluevankilasta Kaiku-kehittäjä puuttuu. Vankiloille ei oltu asetettu suoraan tulostavoitteeksi tehdä vuosittaisia työhyvinvointia koskevia suunnitelmia. 7. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan ottaen huomioon vuonna 2004 toteutetun henkilöstöbarometrin tulokset ja vireillä oleva organisaatiomuutos. Toimenpiteet sisällytetään osaksi tulosohjausmenettelyä ja työhyvinvointisuunnitelmaa. Käynnistetään työpaikkakohtaisia kehittämishankkeita ja haetaan niitä varten valtiokonttorin kehittämistukea (Kaiku). Tavoite saavutettiin. Henkilöstöbarometrin tuloksia on käsitelty vankiloissa eri tavoin. Lounais-Suomen vankilassa toteutettiin Tuvake-hanke Valtiokonttorin kehittämistuen turvin.

UUTTA TUTKIMUSTIETOA VANKILUKUJEN KASVUN SYIST JA TAUSTOISTA. Tapio Lappi-Seppl 9.10.2006. TEEMOJA VANKILUVUN MUUTOKSISTA, SYIST JA VAIKUTUKSISTA. Muutoksen suunta ja suuruus Muutoksen rakenne Vankiryhmt ja rikoslajit Muutoksen vlittmt syyt Rangaistuskytnt - PowerPoint PPT Presentation VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 26.3.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2008 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos HE 155/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rangaistusten

19 Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa tulostavoitteiden asettaminen perustui arvioon, jonka mukaan toiminnan volyymi pysyisi vuoden 2004 korkealla tasolla. Arvio piti varsin hyvin paikkansa ja yhdyskuntapalvelutuntien määrä jopa ylitti arvion. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen keskimäärä nousi 171:llä edellisvuoteen verrattuna. Asiantuntijalausuntoja palautettiin syyttäjille noin 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Soveltuvuusselvitykset ja henkilötutkinnat ovat kuitenkin kohdentuneet aiempaa paremmin juuri niihin henkilöihin, joille on tuomittu yhdyskuntaseuraamus. Tähän myönteiseen kehitykseen ovat olleet vaikuttamassa toisaalta joidenkin aluetoimistojen osalta tuloksekkaat neuvottelut syyttäjien kanssa, toisaalta aluetoimistojen omiin työprosesseihin ja menettelytapoihin liittyneet kehittämishankkeet. Vuoden 2005 alusta voimaantulleen nuorisorangaistuslain mukaisia nuorisorangaistuksia tuli toimeenpantaviksi 33 rangaistusta. Aloitetuista 26 nuorisorangaistuksesta ehdittiin vuoden aikana suorittaa onnistuneesti loppuun 11 kappaletta, tuomioistuin keskeytti kolme toimeenpanoa. Kriminaalihuoltolaitoksessa käytettiin yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoon 11 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Lisäys vastaa edellisvuotta paremmin laskennallista kuormittavuuden lisäystä. Yhdyskuntaseuraamusten laadullinen kehittäminen pienin askelin on osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi. Yhdyskuntaseuraamustyön linjaukset - asiakirjaan kootun kansainvälisen aineiston avulla on huomattu, että näin menetellen on vältetty monia ongelmia ja virhearvioita. Laadun kehittämisessä voidaan hyödyntää edelleen kansainvälistä aineistoa sitä kartuttamalla ja analysoimalla. Tuottavuustunnusluku on ongelmallinen. Nykyisen määrittelyn mukaan tuottavuus paranee, mitä enemmän yhdyskuntaseuraamusasiakkaita on suhteessa henkilöstön määrään. Tällainen tuottavuus kuitenkin heikentää seuraamusten vaikuttavuutta ja siten koko hallinnonalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Khl:n tuottavuustunnusluku on laskenut vuodesta Syynä siihen on työn parempi kohdentuminen. Tuottavuustunnusluvun yksi pulma liittyy Khl:n nykyiseen raportointijärjestelmään, jossa kukin asiakas lasketaan mukaan vuoden aikana vain kerran, vaikka käytännössä yhdestä asiakkaasta laaditaan vuoden aikana useampia lausuntoja tai yksi asiakas suorittaa useamman kuin yhden yhdyskuntaseuraamuksen. Tuottavuuden aleneminen on siis näennäistä, todellisuudessa työn kohdentaminen on parantunut. Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas. 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus Uppgifter om ändringar i lagen eller förordningen, dess ikraftträdande samt den nya författning som upphävt den.

Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit Aikaisempi nuorisorangaistuslaki on korvattu lailla yh-dyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015), jonka 11 luvussa säädetään nuorisorangaistuksesta 12 Vankeinhoitolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Suunnitelmallisuutta parannetaan. Rangaistusajan suunnitelma laaditaan kaikille yli kahden vuoden vankeustuomiota suorittavalle vangille. Tavoite lähes saavutettiin. Riski- ja tarvearvio sekä rangaistusajan suunnitelma tehtiin noin 95 prosentille yli kahden vuoden vankeustuomiota suorittavista vangeista. 2. Suunnitellaan toimenpiteet, joita toimintaan osallistuvien rangaistusvankien osuuden nostaminen lain edellyttämälle tasolle vuonna 2006 edellyttää. Samalla huolehditaan siitä, että tavoitteellisten toimintaohjelmien osuus vankien ajankäytöstä kasvaa. Tavoitetta ei saavutettu. Erillistä suunnitelmaa ei ole laadittu. Toimintojen lisääminen edellyttää henkilöstöresurssien kasvattamista. Vankeuslain toimeenpanoa varten myönnetystä lisärahasta osa on tarkoitus kohdistaa sijoittajayksiköiden henkilöstön palkkaamiseen ja osa toimintoja ohjaavien lähityöntekijöiden palkkaamiseen vuosina Arvioidaan vaatimukset, jotka vankien määrä ja ominaisuudet sekä rahoitustilanne asettavat vankeinhoidon tavoitteiden mukaisen työtoiminnan sisällölle ja kustannusrakenteelle. Rikosseuraamusvirasto osallistuu selvitystyöhön, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia työtoiminnan järjestämistapoja tavoitteena parhaiten vankeinhoidon tavoitteita vastaava, taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty työtoiminta aluevankiloissa. Tavoitetta ei saavutettu. Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston johdolla tehtävää selvitystyötä ei aloitettu vuoden 2005 aikana. 4. Aiempaa suuremmasta vankimäärästä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi suljettujen laitosten kuormitus on tasattu ja avolaitospaikkojen käyttöaste on vähintään 95 %. Avolaitospaikoille asetettu tavoite saavutettiin. Suljettujen vankiloiden keskimääräiset laitoskohtaiset käyttöasteet vaihtelivat vuoden 2005 aikana 109,8 152,1 % ja keskimääräinen käyttöaste oli 125,4 %.. Kahdeksassa suljetussa vankilassa oli enemmän ja kahdeksassa suljetussa vankilassa oli vähemmän vankeja kuin suljetuissa vankiloissa keskimäärin. Avolaitospaikkojen keskimääräinen käyttöaste oli 101 %. Kolme avolaitosta alitti vuodelle 2005 tavoitteeksi asetetun avolaitospaikkojen 95 %:n käyttöasteen. R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2005 Rikosseuraamusviraston tiliviraston tilinpäätös vuodelta 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKATSAUS...3 1.1. TOIMINTA-AJATUS 17 laitokselle järjestettyihin tilaisuuksiin. Koulutus- ja luentotilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä yli 20. Nuorisorangaistuksen sisältökäsikirja Ohjenuora julkaistiin syksyllä Syksyllä 2005 järjestettiin koulutustilaisuuksia sisältökäsikirjan soveltamisesta yhdenmukaisen käytännön varmistamiseksi. 5. Henkilöstöohjelma 2010 linjausten toteuttamista jatketaan, erityisinä painopisteinä: a) Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ja Kriminaalihuoltolaitoksen kilpailukyvyn parantaminen työmarkkinoilla. Kriminaalihuoltolaitoksen osalta neuvottelutulos lukien saavutettiin Johtajien palkkaus uudistetaan vuoden 2006 alusta lukien. b) Rekrytointiosaamisen kehittäminen Johtajille on järjestetty koulutuspäivä rekrytoinnista. Kriminaalihuoltojohtajat ovat osallistuneet HAUS:n järjestämään koulutukseen. 6. Parannetaan toimipaikkojen työturvallisuutta Kriminaalihuoltolaitoksen päihdetyön linjausten ja työsuojelutoimikunnan esitysten pohjalta. Seurannan välineet: vaara- ja uhkatilanneraporttien lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet. Raportointi tulossopimuksen toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Vuonna 2005 tehtiin aluetoimistoissa 13 ilmoitusta vaara- ja uhkatilanteesta. Vuonna 2004 ilmoituksia tehtiin 16. Turvallisuusnäkökulma on merkittävä kriteeri uusia toimitiloja hankittaessa. Aluetoimistojen turvajärjestelyihin on varattu erillinen määräraha. Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia ei ole saatu valmiiksi kaikissa aluetoimistoissa. Aluetoimistojen vuoden 2006 tulossopimuksiin on määritelty työhyvinvointia ja työsuojelua koskevat tulostavoitteet. 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Vankeusrangaistusten täytäntöönpano Keskivankiluku nousi vuoden 2005 aikana 311:llä vangilla vuoden 2004 keskivankiluvusta. Keskivankilukua nostaa suoritettavien vankeuksien määrän lisääntymisen ohella suoritettavien rangaistusten pituuksien kasvu. Viivästynyt sakon muuntorangaistusten täytäntöönpano ja sen korjautuminen vuoden 2005 aikana kasvattivat sakkovankien kokonaismäärää 1 154:llä vuoteen 2004 verrattuna. Sakon muuntorangaistusta suorittavien vankien määrä jäi merkittävästi alle tulossopimuksessa arvioidun määrän. Tämä johtui vuonna 2004 käyttöön otetussa ulosoton uudessa tietokonejärjestelmässä ilmenneistä ongelmista. Oikeusministeriössä tehdyn suunnitelman mukaan sakon muuntorangaistusten tavanomaiseen täytäntöönpanoaikatauluun palattiin asteittain vuoden 2005 aikana. Päättyneitä tutkintavankeuksia oli 64 enemmän kuin edellisvuonna. Rangaistusajan suunnitelma olisi pitänyt laatia kaikille yli kahden vuoden vankeustuomiota suorittaville vangeille. Tavoitteesta jäätiin 5 %-yksikköä, mutta tilanne parani edellisestä vuodesta. Tavoitteesta jäämiseen vaikuttivat mm. vähäiset resurssit ja kommunikaatio-ongelmat vangin ja henkilökunnan välillä. Vankeuslain toimeenpanoon varatuista määrärahoista osa kohdistetaan sijoittajayksiköiden henkilöstön lisäämiseen vuoden 2006 lopulla, jotta rangaistusajan suunnitelmia pystytään laatimaan lain vaatimusten mukaisesti.

Creator Academy

YouTube for Artists

 • Faze guardian steam.
 • Tukes sähkölaiterekisteri.
 • Neuvoton jukola.
 • Jaguar xf 2.2 koeajo.
 • Uf pro striker ht combat pants.
 • Torino mini lasagne pasta.
 • Megasportlet.
 • Paljonko saa tienata verottomana 2017.
 • Exocet raketti.
 • Korupiikki käyttö.
 • Yrityksen ekosysteemi.
 • 5630 led nauha.
 • Valkoisia näppylöitä kaulassa.
 • Jännite antoinen anturi.
 • Wish kokemuksia.
 • Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointimenetelmä.
 • Vuxenskolan skellefteå.
 • Asunnottomuus 2017.
 • Sächsische zeitung umleitung.
 • Milloin ei tarvita rakennuslupaa.
 • Madison monaco.
 • Vanha peltikaappi.
 • Skype for business.
 • Cv profiiliteksti esimerkki.
 • Herrala talo kokemuksia.
 • Lasuuri maalaus.
 • Canon pokkari.
 • Suominen osinko.
 • Lapsi kaipaa kavereita.
 • Google chromecast extension.
 • Koiran yskä ja aivastelu.
 • Mary cohr hoitolat.
 • Ympyrätalo osoite.
 • Tanssiurheilu ranking.
 • Dns asetukset.
 • Humanbenchmark verbal memory.
 • Primehotels.
 • Scania hämeenlinna varaosat.
 • Akvaariokalat rovaniemi.
 • Tuntilista lomake kuukausi.
 • Merileijona uros.